NOVINKY      08. 02. 2024

ZAVEDENÍ POPLATKŮ ZA EMISE CO2

Česká republika zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel registrovaných v Systému elektronického mýtného. Implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 vstoupí v platnost zavedení nové složky mýtného, která bude vybírána za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných emisemi CO2 při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích v České republice.

Změna zavádí pět emisních tříd CO2. V emisní třídě CO2 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO2 5 je nejlevnější a je určena pro vozidla s bezemisním provozem.

JE POTŘEBA NĚCO ŘEŠIT? KLÍČOVÉ JE DATUM 1. REGISTRACE VOZIDLA

  • Povinně nemusí dopravci učinit žádné kroky. Prvotně budou všechna vozidla zařazena do emisní třídy CO2 1, do které podle předběžných odhadů patří více než 90 % vozidel.
  • Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 a všechna vozidla kategorie M2 a M3 (Autobusy) nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 (2-5). Jejich provozovatelé tak nemusí podnikat žádné kroky.* 
  • Pokud pro vozidlo nejsou k dispozici hodnoty požadovaných atributů v rozsahu dostatečném pro určení emisní třídy CO2 (2-5), nebo nesplňuje požadavky pro zařazení do těchto tříd, zůstává vozidlo zařazeno v emisní třídě CO2 1.
  • Provozovatelům vozidel s datem první registrace po 1. červenci 2019 doporučujeme zkontrolovat dokumentaci vozidla od výrobce (COC, CIF) a následně ověřit s pomocí Vyhledávače emisní třídy CO2 na stránce www.mytocz.eu/vyhledavač CO2, zda nemají nárok na přeregistraci do lepší emisní třídy CO2 s nižší mýtnou sazbou.

*(vyjma vozidel poháněných čistě elektrickou energií a vodíkem – ty patří do emisní třídy CO2 5)

MÁM VOZIDLO REGISTROVANÉ PO 1.7.2019 A ZÁROVEŇ VYHLEDÁVAČ POTVRDIL MOŽNOST ZAŘAZENÍ DO VYŠŠÍ EMISNÍ TŘÍDY CO2. JAK DÁLE POSTUPOVAT?

  • V případě, že požadujete zařazení vozidla do emisní třídy CO2 vyšší než CO2 1, bude nutné zadat dokumenty o splnění potřebných podmínek do Systému elektronického mýtného (zejména údaje z dokumentace výrobce: COC, CIF). Tuto povinnost lze splnit podáním v Zákaznické samoobsluze (www.mytocz.eu) či e-mailem, nebo na Kontaktních místech. S dodáním dokumentace pomohou svým klientům také vybraní vydavatelé tankovacích karet.
  • Pokud nebude vozidlo zařazené do správné emisní třídy CO2, provozovateli nehrozí žádné sankce.


NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY: ZAVEDENÍ POPLATKŮ ZA EMISE CO2

Proč je zaveden poplatek za emise CO2?

Česká republika plní změnami k 1.3.2024 svou povinnost implementovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362. Cílem této směrnice je podpořit další snižování produkce emisí CO2

Je nějaký termín, do kdy musím kontrolu u vozidel registrovaných po 1. červenci 2019 provést?

Kontrola není pro provozovatele vozidla povinností. Nehrozí žádné sankce, pokud budete provozovat vozidlo s nárokem na vyšší emisní třídu CO2, ale ponecháte ho zařazené v emisní třídě CO1. Jen budete hradit vyšší sazbu mýtného.

Kontrolu a žádost o zařazení do vyšší emisní třídy CO2 můžete provést kdykoli v budoucnosti, pro podání elektronické žádosti není stanovena žádná lhůta.

Pokud mám vozidlo registrované po 1. červenci 2019, mohu tedy požádat o zařazení do vyšší emisní třídy CO2?

Ne, ani vozidla registrovaná po 1. červenci 2019 nesplňují vždy potřebné parametry. Podle analýzy CzechToll splní nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 jen 5 až 10 procent z vozidel, která jsou dnes do Systému elektronického mýtného zaregistrována.

Klíčové je splnění parametrů podle vyhledávače emisní třídy CO2 na stránkách www.mytocz.eu/vyhledavac CO2 a doložení všech potřebných dokumentů.

Nemám k dispozici certifikáty COC, CIF, nebo potřebné informace neobsahují…

Tuto dokumentaci lze vyžádat výhradně u výrobce vozidla. Nezapomeňte prosím, že toto má smysl pouze u vozidel, která mají datum první registrace po 1. červenci 2019.

Pokud v certifikátech pro vozidlo nejsou k dispozici hodnoty požadovaných atributů v rozsahu dostatečném pro určení emisní třídy CO2 2, 3, 4 nebo 5, nebo nesplňuje požadavky pro zařazení do těchto tříd, bude mu přidělena emisní třída CO2 1.

Kolik procent vozidel bude mít nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2?

Podle analýzy CzechToll splní nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 jen 5 až 10 procent z vozidel, která jsou dnes do Systému elektronického mýtného zaregistrována. Ze zkušeností ve státech, kde již systém emisních tříd CO2 byl spuštěn, se v drtivé většině případů objevují vozidla splňující parametry pro vyšší emisní třídu než CO2 1 až u prvních registrací v roce 2022.

Klíčové je splnění parametrů podle vyhledávače emisní třídy CO2 na stránkách  www.mytocz.eu/vyhledavac CO2 a doložení všech potřebných dokumentů. 

ZOBRAZIT VŠECHNY NOVINKY

Kontakt

Sídlo

PaySystem, s.r.o.
Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava

Support SK/CZ

Tel.: +420 255 712 667
Email: podpora@pay-system.cz


Abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský zážitek na těchto webových stránkách, žádáme vás o udělení vašeho souhlasu s používáním souborů cookies. Tlačítkem „Přijmout pouze nezbytné“ svolíte k používání zcela nezbytných souborů cookies technického charakteru. Tlačítkem „Přijmout vše“ nám kromě souborů cookies technického charakteru umožníte i používání analytických souborů cookies, které používáme k dlouhodobému zlepšování kvality webových stránek.