NOVINKY      09. 03. 2022

PPF konsoliduje do nové skupiny ITIS Holding čtyři technologické společnosti: míří na rozvoj mýtných služeb a inovace v inteligentním řízení dopravy pro podporu udržitelnosti a ochranu klimatu

Praha, 4. března 2022 – Skupina PPF oznámila záměr konsolidovat čtyři technologické společnosti z České republiky a Slovenska pod jednu silnou značku. Nově vzniklý ITIS Holding se stane stoprocentním vlastníkem provozovatelů elektronických mýtných systémů CzechToll a SkyToll, technologické společnosti TollNet a dodavatele platebních řešení pro dopravce, společnosti PaySystem.

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambicí profilovat skupinu v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. Míří na inovace a pokročilé služby spojené s potřebou řídit a regulovat dopravu jak mimo města, tak i v rámci městských aglomerací, především pak s ohledem na environmentální aspekty.

„Chceme vzít dopravní data, za použití pokročilých technologií zvýšit jejich informační hodnotu, a použít je k pokročilému řízení dopravy s důrazem na udržitelnost a ochranu klimatu. Ve svých oborech mají všechny společnosti v nové skupině skvělé reference a rozsáhlé zkušenosti. Skupina PPF jim dává zázemí silného partnera, díky kterému mohou společně urychlit růst jak organickou cestou, tak i cílenými akvizicemi,“ uvedl Robert Ševela, investiční ředitel skupiny PPF.

Spojení expertního zázemí několika firem by mělo přispět mimo jiné k úspěšnému vývoji nové generace mýtného systému, který bude založen na virtuálních OBU jednotkách, a otevře tak cestu k mnohem širšímu využití také u osobních automobilů nebo automobilové dopravy v městských a příměstských zónách. Rozsáhlé využití může mít nový systém ve městech, kde poskytne platformu pro vývoj služeb spojených s parkováním, regulací dopravy či zlepšováním plynulosti dopravního toku.

„Díky akvizici technologické společnosti Tollnet, která vyvinula a dodává jádro mýtných systémů v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku, získáváme obrovskou kompetenci jak v oblasti dodávek potřebného hardware a služeb, tak především v softwarové a developerské části. ITIS Holding integruje pod jednu střechu široké portfolio technologií, služeb a referencí z úspěšných projektů,“ doplnil Matej Okáli, který byl pověřen řízením ITIS Holding na pozici CEO.

Koncovými majiteli akcií ITIS Holding budou PPF a Matej Okáli, dlouholetý generální ředitel společnosti SkyToll a od roku 2019 také generální ředitel CzechTollu.

Transakce podléhá posouzení antimonopolních úřadů v České republice i na Slovensku. Kupní cena jednotlivých společností není zveřejněna.

Představení dceřiných společností ITIS Holding

Společnost CzechToll byla založena ve skupině PPF v rámci dlouhodobých strategických plánů v oblasti telekomunikační infrastruktury. CzechToll vybudoval společně se slovenskou společností SkyToll satelitní mýtný systém, který předal českému státu a od 1. ledna 2019 jej provozuje. Vyspělý satelitní mýtný systém umožňuje České republice lépe řídit dopravu a efektivněji spravovat dopravní infrastrukturu. Náklady na jeho provoz jsou třikrát nižší, než byly náklady na provoz první generace mikrovlnného mýtného systému, přestože se rozsah zpoplatnění po spuštění nového systému zvýšil o 60 procent. Více na www.czechtoll.cz.

SkyToll působí od roku 2008 v oblasti inteligentních dopravních informačních systémů schopných analyzovat a usměrňovat dopravu kdekoli na světě. Jako první na světě dokázal SkyToll vytvořit řešení, které spojuje satelitní GNSS technologii pro určování polohy, mikrovlnnou DSRC technologii pro komunikaci na krátké vzdálenosti a mobilní GSM technologii pro komunikaci v mobilních sítích. SkyToll vybudoval a od roku 2010 provozuje satelitní mýtný systém na Slovensku. Od roku 2015 provozuje SkyToll na Slovensku systém elektronického zpoplatnění jízdy osobních automobilů. Podílel se na výstavbě a spuštění elektronického mýtného systému v České republice v roce 2019 a v roce 2021 vybudoval a úspěšně spustil systém elektronických dálničních známek ve Slovinsku. Více informací na www.skytoll.com.

Technologická společnost TollNet vyvíjí v Praze a Benešově produkty a řešení pro společnosti, které se zabývají zpoplatňováním uživatelů pozemních komunikací a dodávkami veřejných služeb (energetika, plynárenství). TollNet je jedním z největších producentů palubních jednotek na světě. Více informací na www.tollnet.cz.

PaySystem poskytuje řešení bezhotovostních plateb mýtného pro dopravce na území České Republiky a Slovenska, například prostřednictvím Profit karty vydávané ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Dopravcům poskytuje také certifikovanou palubní jednotku pro polský mýtný systém e-TOLL. PaySystem rozvíjí a inovuje inteligentní řešení pro mýtný systém s ohledem na směrnici Evropské komise o EETS – Evropské službě elektronického výběru mýtného. Více na www.pay-system.eu.

ZOBRAZIT VŠECHNY NOVINKY

Kontakt

Sídlo

PaySystem, s.r.o.
Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava

Support SK/CZ

Tel.: +420 255 712 667
Email: podpora@pay-system.cz


Abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský zážitek na těchto webových stránkách, žádáme vás o udělení vašeho souhlasu s používáním souborů cookies. Tlačítkem „Přijmout pouze nezbytné“ svolíte k používání zcela nezbytných souborů cookies technického charakteru. Tlačítkem „Přijmout vše“ nám kromě souborů cookies technického charakteru umožníte i používání analytických souborů cookies, které používáme k dlouhodobému zlepšování kvality webových stránek.