NOVINKY      09. 03. 2022

PPF SPOLOČNE S PARTNEROM MATEJOM OKÁLIM KONSOLIDUJE DO NOVEJ SKUPINY ITIS HOLDING ŠTYRI TECHNOLOGICKÉ SPOLOČNOSTI: ZAMERIA SA NA ROZVOJ MÝTNYCH SLUŽIEB A INOVÁCIE V INTELIGENTNOM RIADENÍ DOPRAVY PRE PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A OCHRANU KLÍMY

Praha, 4. marca 2022 – Holdingová akciová spoločnosť ITIS Holding a.s. so sídlom v Českej republike sa stala koncovým vlastníkom spoločnosti SkyToll. Skupina PPF oznámila zámer konsolidovať štyri technologické spoločnosti z Českej republiky a Slovenska pod jednu silnú značku. Novo vzniknutý ITIS Holding sa stane stopercentným vlastníkom prevádzkovateľov elektronických mýtnych systémov CzechToll a SkyToll, technologickej spoločnosti TollNet a dodávateľa platobných riešení pre dopravcov, spoločnosti PaySystem.

ITIS Holding (Intelligent Traffic and Infrastructure Solutions) vzniká s ambíciou profilovať skupinu v oblasti inteligentných riešení pre dopravnú infraštruktúru. Zameria sa na inovácie a pokročilé služby spojené s potrebou riadiť a regulovať dopravu tak mimo miest, ako aj v rámci mestských aglomerácií, predovšetkým s ohľadom na environmentálne aspekty.

„Chceme vziať dopravné dáta, s využitím pokročilých technológií zvýšiť ich informačnú hodnotu, a použiť ich na pokročilé riadenie dopravy s dôrazom na udržateľnosť a ochranu klímy. Vo svojich odboroch majú všetky spoločnosti v novej skupine skvelé referencie a rozsiahle skúsenosti. Skupina PPF im dáva zázemie silného partnera, vďaka ktorému môžu spoločne urýchliť rast organickou cestou, ako i cielenými akvizíciami,“ uviedol Robert Ševela, investičný riaditeľ skupiny PPF.

Spojenie expertného zázemia niekoľkých firiem by malo prispieť okrem iného k úspešnému vývoju novej generácie mýtneho systému, ktorý bude založený na virtuálnych OBU jednotkách, čím si otvorí cestu pre oveľa širšie využitie aj pre osobné automobily alebo v automobilovej doprave v mestských a prímestských zónach. Rozsiahle využitie môže mať nový systém v mestách, kde poskytne platformu pre vývoj služieb spojených s parkovaním, reguláciou dopravy či zlepšovaním plynulosti dopravného toku.

„Vďaka akvizícií technologickej spoločnosti TollNet, ktorá vyvinula a dodáva jadro mýtnych systémov v Českej republike, na Slovensku a v Slovinsku, získavame obrovskú kompetenciu tak v oblasti dodávok potrebného hardwaru a služieb, ako aj v softwarovej a developerskej časti. ITIS Holding integruje pod jednu strechu široké portfólio technológií, služieb a referencií z úspešných projektov,“ doplnil Matej Okáli, ktorý bol poverený riadením ITIS Holding na pozícii CEO.

Koncovými majiteľmi akcií ITIS Holding budú PPF a Matej Okáli, dlhoročný generálny riaditeľ spoločnosti SkyToll a od roku 2019 tiež generálny riaditeľ CzechTollu.

Transakcia podlieha posúdeniu antimonopolnými úradmi v Českej republike i na Slovensku. Kúpna cena jednotlivých spoločností nie je zverejnená.

Predstavenie dcérskych spoločností ITIS Holding

Spoločnosť CzechToll bola založená v skupine PPF v rámci dlhodobých strategických plánov v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry. CzechToll vybudoval spoločne so slovenskou spoločnosťou SkyToll satelitný mýtny systém, ktorý odovzdal českému štátu a od 1. decembra 2019 ho prevádzkuje. Vyspelý satelitný mýtny systém umožňuje Českej republike lepšie riadiť dopravu a efektívnejšie spravovať dopravnú infraštruktúru. Náklady na jeho prevádzku sú trikrát nižšie, ako boli náklady na prevádzku prvej generácie mikrovlnného mýtneho systému, napriek tomu, že rozsah spoplatnenia po spustení nového systému narástol o 60 percent. Viac na www.czechtoll.cz.

SkyToll pôsobí v oblasti inteligentných dopravných informačných systémov schopných analyzovať a usmerňovať dopravu kdekoľvek na svete od roku 2008. Ako prvý na svete dokázal SkyToll vytvoriť riešenie, ktoré spája satelitnú GNSS technológiu pre určovanie polohy, mikrovlnnú DSRC technológiu pre komunikáciu na krátke vzdialenosti a mobilnú GSM technológiu pre komunikáciu v mobilných sieťach. SkyToll vybudoval a od roku 2010 prevádzkuje satelitný mýtny systém na Slovensku a od roku 2015 aj systém elektronického spoplatňovania ciest pre osobné automobily. Podieľal sa na výstavbe a spustení prevádzky elektronického mýtneho systému v Českej republike v roku 2019 a v roku 2021 vybudoval a úspešne spustil systém elektronických diaľničných známok v Slovinsku. Viac informácií na www.skytoll.com.

Technologická spoločnosť TollNet vyvíja v Prahe a Benešove produkty a riešenia pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú spoplatňovaním užívateľov pozemných komunikácií a dodávkami verejných služieb (energetika, plynárenstvo). TollNet je jedným z najväčších výrobcov palubných jednotiek na svete. Viac informácií na www.tollnet.cz.

PaySystem poskytuje riešenia bezhotovostných mýtnych platieb pre dopravcov na území Českej republiky a Slovenska, napríklad prostredníctvom Profit karty vydávanej v spolupráci s Hospodárskou komorou ČR. Dopravcom poskytuje aj certifikovanú palubnú jednotku pre poľský mýtny systém e-TOLL. PaySystem rozvíja a inovuje inteligentné riešenia pre mýtny systém s ohľadom na smernicu Európskej komisie o EETS – Európskej službe elektronického výberu mýta. Viac na www.pay-system.eu.

ZOBRAZIŤ VŠETKY NOVINKY

Kontakt

Sídlo

PaySystem, s.r.o.
Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava

Support SK/CZ

Tel.: +420 255 712 667
Email: podpora@pay-system.cz


Aby sme vám mohli poskytnúť lepší užívateľský zážitok na týchto webových stránkach, žiadame vás o udelenie súhlasu s používaním súborov cookies. Kliknutím na „Prijať iba nevyhnutné“ dávate súhlas na používanie nevyhnutných súborov cookies technického charakteru. Kliknutím na „Prijať všetko“ nám okrem súborov cookies technického charakteru umožníte aj používanie analytických súborov cookies, ktoré využívame na dlhodobé zlepšovanie kvality webových stránok.