NOVINKY      08. 02. 2024

ZAVEDENIE POPLATKOV ZA EMISIE CO2

Od 1. marca 2024 zavedie Česká republika novú zložku mýtnych poplatkov, ktorá zohľadní produkciu emisií CO2 u vozidiel zaregistrovaných v Systéme elektronického mýta. Implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 vstúpi do platnosti zavedenie novej zložky mýta, ktorá bude vyberaná za účelom dosiahnutia návratnosti nákladov vyvolaných emisiami CO2 pri prevádzke vozidiel na spoplatnených pozemných komunikáciách v Českej republike.

Zmena zavádza päť emisných tried CO2. V emisnej triede CO2 1 sú poplatky najvyššie, naopak emisná triedy CO2 5 je najlacnejšia a je určená pre vozidlá s bezemisnou prevádzkou.

JE POTREBNÉ NIEČO RIEŠIŤ? KĽÚČOVÝ JE DÁTUM 1. EVIDENCIE VOZIDLA

  • Dopravcovia nemusia uskutočniť povinne žiadne kroky. Prvotne budú všetky vozidlá zaradené do emisnej triedy CO2 1, do ktorej podľa predbežných odhadov patrí viac ako 90 % vozidiel.
  • Vozidlá s dátumom prvej evidencie pred 1. júlom 2019 a všetky vozidlá kategórie M2 a M3 (Autobusy) nemajú nárok na zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2 (2-5). Ich prevádzkovatelia preto nemusia podnikať žiadne kroky.*
  • Ak pre vozidlo nie sú k dispozícii hodnoty požadovaných atribútov v dostatočnom rozsahu na  určenie emisnej triedy CO2 (2-5), alebo nespĺňa požiadavky na zaradenie do týchto tried, vozidlo zostáva zaradené v emisnej triede CO2 1.
  • Prevádzkovateľom vozidiel s dátumom prvej evidencie po 1. júli 2019 odporúčame skontrolovať dokumentáciu vozidla od výrobcu (COC, CIF) a následne overiť pomocou Vyhľadávača emisnej triedy CO2 na stránke www.mytocz.eu/vyhledavač_CO2, či nemajú nárok na preregistráciu do lepšej emisnej triedy CO2 s nižšou mýtnou sadzbou.

*(okrem vozidiel poháňaných čisto elektrickou energiou a vodíkom – tie patria do emisnej triedy CO2 5)

MÁM VOZIDLO ZAEVIDOVANÉ PO 1.7.2019 A ZÁROVEŇ VYHĽADÁVAČ POTVRDIL MOŽNOSŤ ZARADENIA DO VYŠŠEJ EMISNEJ TRIEDY CO2. AKO ĎALEJ POSTUPOVAŤ?

  • V prípade, že požadujete zaradenie vozidla do emisnej triedy CO2 vyššej než CO2 1, bude nutné zadať dokumenty o splnení potrebných podmienok do Systému elektronického mýta (najmä údaje z dokumentácie výrobcu: COC, CIF). Túto povinnosť je možné splniť podaním v Zákazníckej samoobsluhe (www.mytocz.eu), e-mailom alebo na Kontaktných miestach. S dodaním dokumentácie pomôžu svojim klientom aj vybraný vydavatelia tankovacích kariet.
  • Ak nebude vozidlo zaradené do správnej emisnej triedy CO2, prevádzkovateľovi nehrozia žiadne sankcie.


NAJČASTEJŠIE OTÁZKY: ZAVEDENIE POPLATKOV ZA EMISIE CO2 

Prečo je zavedený poplatok za emisie CO2?

Česká republika plní zmenami k 1.3.2024 svoju povinnosť implementovať požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362. Cieľom tejto smernice je podporiť ďalšie znižovanie produkcie emisií CO2

Je nejaký termín, do kedy musím kontrolu pri vozidlách zaevidovaných po 1. júli 2019 vykonať?

Kontrola nie je pre prevádzkovateľa vozidla povinnosťou. Nehrozia žiadne sankcie, ak budete prevádzkovať vozidlo s nárokom na vyššiu emisnú triedu CO2, ale ponecháte ho zaradené v emisnej triede CO2 1. Len budete hradiť vyššiu mýtnu sadzbu.

Kontrolu a žiadosť o zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2 môžete uskutočniť kedykoľvek v budúcnosti, pre podanie elektronickej žiadosti nie je stanovená žiadna lehota.

Ak mám vozidlo zaevidované po 1. júli 2019, môžem teda o požiadať o zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2?

Nie, ani vozidlá zaregistrované po 1. júli 2019 nespĺňajú vždy potrebné parametre. Podľa analýzy CzechToll splní nárok na zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2 len 5 až 10 percent vozidiel, ktoré sú dnes registrované v Systéme elektronického mýta.

Kľúčové je splnenie parametrov podľa vyhľadávača emisnej triedy CO2 na stránkach www.mytocz.eu/vyhledavač_CO2 a doloženie všetkých potrebných dokumentov.

Nemám k dispozícii certifikáty COC, CIF, alebo potrebné informácie neobsahujú…

Túto dokumentáciu je možné vyžiadať výhradne u výrobcu vozidla. Nezabudnite prosím, že toto má zmysel iba pri vozidlách, ktoré majú dátum prvej evidencie po 1. júli 2019.

Ak v certifikátoch pre vozidlo nie sú k dispozícii hodnoty požadovaných atribútov v dostatočnom rozsahu pre určenie emisnej triedy CO2 2, 3, 4 alebo 5, prípadne ak vozidlo nespĺňa požiadavky pre zaradenie do týchto tried, bude mu pridelená emisná trieda CO2 1.

Koľko percent vozidiel bude mať nárok na zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2?

Podľa analýzy CzechToll splní nárok na zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2 len 5 až 10 percent z vozidiel, ktoré sú aktuálne registrované v Systéme elektronického mýta. Zo skúseností v štátoch, v ktorých už systém emisných tried CO2 bol spustený, sa v drvivej väčšine prípadov objavujú vozidlá splňujúce parametre pre vyššiu emisnú triedu ako CO2 1 až pri prvých evidenciách z roku 2022.

Kľúčové je splnenie parametrov podľa vyhľadávača emisnej triedy CO2 na stránkach www.mytocz.eu/vyhledavač_CO2 a doloženie všetkých potrebných dokumentov.

ZOBRAZIŤ VŠETKY NOVINKY

Kontakt

Sídlo

PaySystem, s.r.o.
Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava

Support SK/CZ

Tel.: +420 255 712 667
Email: podpora@pay-system.cz


Aby sme vám mohli poskytnúť lepší užívateľský zážitok na týchto webových stránkach, žiadame vás o udelenie súhlasu s používaním súborov cookies. Kliknutím na „Prijať iba nevyhnutné“ dávate súhlas na používanie nevyhnutných súborov cookies technického charakteru. Kliknutím na „Prijať všetko“ nám okrem súborov cookies technického charakteru umožníte aj používanie analytických súborov cookies, ktoré využívame na dlhodobé zlepšovanie kvality webových stránok.