NEWS      08. 02. 2024

Wprowadzenie składnika emisji CO2

Od 1 marca 2024 r. Republika Czeska wprowadzi nowy składnik opłaty drogowej, który będzie uwzględniał produkcję emisji CO2 dla pojazdów zarejestrowanych w Elektronicznym Systemie Opłat Drogowych. Wraz z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362 będzie wprowadzony nowy składnik opłaty drogowej, który będzie pobierany w celu odzyskania kosztów spowodowanych emisją CO2 w trakcie ruchu pojazdów na drogach płatnych w Republice Czeskiej.

Zmiana wprowadza pięć klas emisji CO2. W klasie emisji CO2 1 opłaty są najwyższe, natomiast klasa emisji CO2 5 jest najtańsza i przeznaczona dla pojazdów o bezemisyjnej eksploatacji.

CZY NALEŻY COŚ ZROBIĆ? KLUCZOWA JEST DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU 

  • Przewoźnicy nie muszą koniecznie podejmować żadnych działań. Początkowo wszystkie pojazdy będą klasyfikowane w klasie emisji CO2 1, do której według wstępnych szacunków należy ponad 90% pojazdów.
  • Pojazdy z datą pierwszej rejestracji przed 1 lipca 2019 r. oraz wszystkie pojazdy kategorii M2 i M3 (Autobusy) nie są uprawnione do zaliczenia do wyższej klasy emisji CO2 (2-5). Ich użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań.*
  • Jeżeli dla pojazdu nie są dostępne wartości wymaganych atrybutów w zakresie wystarczającym do określenia klasy emisji CO2 (2-5) lub jeżeli nie spełnia on warunków zaliczenia do tych klas, pojazd pozostaje sklasyfikowany w klasie emisji CO2 1.
  • Właścicielom pojazdów z datą pierwszej rejestracji po 1 lipca 2019 roku zaleca się sprawdzenie dokumentacji pojazdu producenta (COC, CIF), a następnie weryfikację za pomocą wyszukiwarki klas emisji CO2 na stronie www.mytocz.eu/CO2_Finder czy nie przysługuje im przerejestrowanie do lepszej klasy emisji CO2 z niższą stawką opłaty drogowej.

*(z wyjątkiem pojazdów napędzanych wyłącznie energią elektryczną i wodorem – należą one do klasy emisji CO2 5)

MAM POJAZD ZAREJESTROWANY PO 01.07.2019 I JEDNOCZEŚNIE WYSZUKIWARKA POTWIERDZAŁA MOŻLIWOŚĆ ZAKLASYFIKOWANIA DO WYŻSZEJ KLASY EMISJI CO2. JAK POSTĘPOWAĆ DALEJ?

  • W przypadku żądania włączenia pojazdu do klasy emisji CO2 wyższej niż CO2 1 konieczne będzie wprowadzenie do Elektronicznego Systemu Opłat Drogowych dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych warunków (w szczególności danych z dokumentacji producenta: COC, CIF). Obowiązek ten można spełnić poprzez złożenie go w Samoobsłudze Klienta (www.mytocz.eu), e-mailem lub w Punktach Kontaktowych. W dostarczeniu dokumentacji mogą pomóc swoim klientom także wybrani wydawcy kart paliwowych.
  • Jeśli pojazd nie zostanie zaklasyfikowany do właściwej klasy emisji CO2, użytkownikowi nie grożą żadne kary.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: WPROWADZENIE OPŁAT ZA EMISJĘ CO2

Dlaczego pobierana jest opłata za emisję CO2?

Republika Czeska wywiązuje się z obowiązku wdrożenia wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362 ze zmianami od 1 marca 2024 r. Celem tej dyrektywy jest wspieranie dalszej redukcji emisji CO2.

Czy obowiązuje termin, w którym muszę przeprowadzić przegląd pojazdów zarejestrowanych po 1 lipca 2019 r.?

Przegląd nie jest obowiązkiem użytkownika pojazdu. Nie ma żadnych kar, jeśli prowadzisz pojazd, który kwalifikuje się do wyższej klasy emisji CO2, ale utrzymujesz go w klasie emisji CO2 1. Zapłacisz jedynie wyższą stawkę opłaty drogowej.

W dowolnym momencie w przyszłości możesz sprawdzić i ubiegać się o zaliczenie do wyższej klasy emisji CO2, nie ma terminu na złożenie wniosku elektronicznego.

Jeśli mam pojazd zarejestrowany po 1 lipca 2019 r., czy mogę ubiegać się o włączenie go do wyższej klasy emisji CO2?

Nie, nawet pojazdy zarejestrowane po 1 lipca 2019 roku nie zawsze spełniają niezbędne parametry. Z analizy CzechToll wynika, że zaledwie 5 do 10 procent pojazdów zarejestrowanych obecnie w Systemie Opłaty Elektronicznej będzie kwalifikowało się do zaliczenia do wyższej klasy emisji CO2.

Kluczowe jest spełnienie parametrów zgodnie z wyszukiwarką klas emisji CO2 na stronie www.mytocz.eu/CO2_Finder oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Nie posiadam certyfikatów COC, CIF lub nie zawierają one niezbędnych informacji…

Dokumentację tę można uzyskać wyłącznie od producenta pojazdu. Należy pamiętać, że ma to sens tylko w przypadku pojazdów, których data pierwszej rejestracji przypada po 1 lipca 2019 r.

Jeżeli na certifikatach pojazdu nie są dostępne wartości wymaganych atrybutów w zakresie wystarczającym do określenia klasy emisji CO2 2, 3, 4 lub 5 albo nie spełnia on warunków zaliczenia do tych klas, zostanie przypisana klasa emisji CO2 1.

Jaki procent pojazdów będzie kwalifikował się do zaliczenia do wyższej klasy emisji CO2?

Z analizy CzechToll wynika, że zaledwie 5 do 10 procent pojazdów zarejestrowanych obecnie w Systemie Elektronicznej Opłaty Drogowej będzie kwalifikowało się do zaliczenia do wyższej klasy emisji CO2. Bazując na doświadczeniach państw, w których wprowadzono już system klasy emisji CO2, w zdecydowanej większości przypadków pojazdy spełniające parametry wyższej klasy emisji niż CO2 1 pojawiają się dopiero przy pierwszych rejestracjach w 2022 roku.

Kluczowe jest spełnienie parametrów zgodnie z wyszukiwarką klas emisji CO2 na stronie www.mytocz.eu/CO2_Finder oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wyświetlić wszystkie nowości

Kontakt

Siedziba o

PaySystem, s.r.o.
Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava

Support SK/CZ

Tel.: +420 255 712 667
Email: podpora@pay-system.cz


W celu zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika na tej stronie, prosimy o wyrażenie zgody na używanie plików cookie. Za pomocą przycisku „Zaakceptuj tylko niezbędne” zezwalasz na używanie absolutnie niezbędnych technicznych plików cookie. Za pomocą przycisku „Akceptuj wszystko”, oprócz technicznych plików cookie, umożliwisz nam równie+D2:D13ż korzystanie z analitycznych plików cookie, których używamy do długoterminowej poprawy jakości strony internetowej.